Thành Hội: Hội nghị “Hướng dẫn thủ tục thành lập tổ hợp tác gia công sản phẩm và hợp tác xã vệ sinh môi trường”

02/04/2021

Sáng ngày 01/4/2021, tại hội trường Thành Hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn thủ tục thành lập tổ hợp tác gia công sản phẩm và hợp tác xã vệ sinh môi trường”

Xem thêm >>

Hội LHPN TP.HCM: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ và trẻ em

10/03/2021

Ngày 09/3/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ và trẻ em.

Xem thêm >>

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 14 QUẬN 10 NHIỆM KỲ 2021 – 2026 (Đơn vị được Hội LHPN TP chọn tổ chức Đại hội điểm cấp Thành phố)

07/03/2021

Sáng ngày 7/3/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ Phường 14 Quận 10 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Quận 10 với 120 đại biểu chính thức được triệu tập. Đây là một trong ba đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố.

Xem thêm >>