Chi tiết tin

THÔNG TIN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV


             Sáng ngày 11/7/2022, Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội LHPN Thành phố và các đơn vị trực thuộc.
            Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà còn cho các năm tiếp theo, như: thông qua 05 dự án Luật (Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ); 02 Nghị quyết (Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam); cho ý kiến 06 dự án luật (Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tiến hành xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế.
            Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; trong đó, điều chỉnh Chương trình năm 2022 để bổ sung 06 dự án luật; lùi thời gian trình 01 dự án luật; đổi tên 01 dự án luật. Chương trình năm 2023 gồm 14 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết.
            Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Kết luận của Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,… nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.
            Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và đúng”, vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có những vấn đề đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cử tri, Nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội.
             Phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại diện tiếng nói của Nhân dân Thành phố mang tên Bác, đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc nghiêm túc, kịp thời phát biểu ý kiến, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề khác.
         
Ngọc Xuân
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan