Thành Hội: Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố giai đoạn 2012 – 2017

16/06/2017

Sau những hiệu quả thiết thực đạt được trong chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017, Hội LHPN và BCH Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 – 2022.

Xem thêm >>