[Đề cương tuyên truyền] NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TPHCM LẦN THỨ XI (2021-2026)

08/12/2021

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức ngày 20/12/2021 với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức, trong đó có 59 đại biểu đương nhiên, 26 đại biểu chỉ định và 215 đại biểu được bầu từ Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và Hội Phụ nữ 03 đơn vị Lực lựng vũ trang Thành phố.

Xem thêm >>