Hội nghị triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giớ

29/11/2022

Sáng ngày 29/11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TPHCM và UN Women tại Việt Nam, tổ chức hội nghị triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn đến năm 2030”

Xem thêm >>

Hưởng ứng Tháng hành động || VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI & PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI • NĂM 2022

15/11/2022

Với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, từ 15/11 - 15/12 năm 2022 các cấp Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hướng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Xem thêm >>

Quận 4 || Lễ phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” và “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022

08/11/2022

Sáng ngày 08/11/2022, Hội LHPN Quận 4 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” và “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022.

Xem thêm >>

HƯỞNG ỨNG THÀNH HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI & PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI (14/11/2020-15/12/2020)

01/12/2020

Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15-11 đến 15-12 hằng năm trên phạm vi toàn quốc và hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, Hội LHPN TP tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng để thay đổi hành vi.

Xem thêm >>