TRUNG TÂM TƯ VẤN - HỖ TRỢ HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

08/07/2020

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 40/QĐ-BTV ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

Xem thêm >>

Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương

15/06/2017

Trung tâm CTXH Ánh Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Thành phố để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Xem thêm >>