Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ Hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội trên địa bàn Thành phố

23/02/2021

Ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ Hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội trên địa bàn Thành phố.

Xem thêm >>

Hội LHPN TP: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế giải pháp cho cán bộ Hội tham gia hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

13/01/2021

Sáng ngày 12/01/2021, tại Hội trường cơ quan, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế giải pháp cho cán bộ Hội tham gia hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm >>

Thành Hội: Tổng kết chương trình “Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ” năm 2020

11/01/2021

Sáng ngày 09/01/2021, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Viện hợp tác phát triển châu Âu (Gọi tắt là IECD) tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp “Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ” năm 2020

Xem thêm >>

Hội LHPN thành phố tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm 2020

08/01/2021

Sáng 07/01/2021, Hội LHPN thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020 và tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2019 - 2020

Xem thêm >>