Quận 6 || Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền Đề án 938 với chủ đề “Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đúng cách” năm 2024

09/07/2024

Ngày 9/7, Ban chỉ đạo Đề án 938 Quận 6 tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 - 2027” với chủ đề “Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đúng cách” năm 2024.

Xem thêm >>

Hội LHPN TPHCM || Tổng kết Lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ khởi nghiệp năm 2024" và Hội thi kỹ năng "Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới"

02/07/2024

Chương trình diễn ra vào sáng ngày 02/7 với hơn 120 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp đã tham gia Lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ khởi nghiệp năm 2024" tại 4 điểm phối hợp đào tạo tại Quận 5, 12, Bình Tân và thành phố Thủ Đức.

Xem thêm >>

Hội LHPN TPHCM Giám sát việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

19/06/2024

Ngày 06/6, 07/6 và 18/6/2024, Hội LHPN Thành phố tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

Xem thêm >>