Thành Hội: Phối hợp với Công an Thành phố tổng kết 05 năm thực hiện NQLT số 01 giai đoạn 2012 - 2017

22/09/2017

5 năm qua (2012 - 2017), công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội vfa tệ nạn xã hội được các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện. Điều đó được tổng kết, đánh giá tại Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện NQLT số 01 cấp Thành phố, tổ chức vào ngày 21/9/2017.

Xem thêm >>

Thành Hội: Hội nghị Tổng kết 5 năm về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2012 – 2017

13/09/2017

Sáng ngày 12/9/2017, Hội LHPN và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp số 03/CTLT – HLHPN – BTG ngày 31/8/2012 giữa Hội LHPN Thành phố với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ Thành phố về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2012 – 2017.

Xem thêm >>

Thành Hội: Triển khai tổ chức lớp tập huấn kiến thức Tiền hôn nhân giai đoạn 2017 - 2021

25/08/2017

Căn cứ Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 là vận động 5.000 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân.

Xem thêm >>