Thành Hội: Tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM

09/03/2018

Sáng ngày 08 tháng 3 năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức tiếp bà Indira Lopez Arguelles, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao và trao đổi về hoạt động của Hội Phụ nữ Cuba, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xem thêm >>