Chi tiết tin

PHỤ NỮ TP. HCM VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

           Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhiều thành phần, giai cấp và các lực lượng xã hội; trong đó, phụ nữ là thành phần đông đảo và cũng là lực lượng chịu nhiều tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
          Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất về cơ giới hóa sản xuất; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 về kỹ thuật điện và cuộc cách mạng công nghiệp; lần thứ 3 về sự bùng nổ của công nghệ thông tin, siêu máy tính, internet, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã bắt đầu được hình thành trên cơ sở những thành tựu vượt bậc của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa – robot, ...với phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
          Khi đánh giá vai trò của khoa học công nghệ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ “Trong những năm tới sẽ tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thật sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
          Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X cũng đã nhận định “Khoa học, công nghệ phát triển, phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp cận, nâng cao trình độ và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, vào công tác Hội, giúp cho cuộc sống cá nhân, công tác lãnh đạo, quản lý thuận lợi hơn”.
          Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là kết quả tất yếu của sự phát triển trí tuệ con người trên lĩnh vực khoa học, công nghệ; là cơ hội để phụ nữ các giới tham gia cùng với các lực lượng khác của xã hội phát huy tài năng, trí tuệ của mình tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
          
          Để ứng dụng được những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác Hội, vào cuộc sống của từng hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi nhận thức đúng sẽ có được hành động đúng, vì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ mang đến cho chúng ta những cơ hội mà còn có rất nhiều thách thức.
         Thứ hai, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần tích cực học tập và lao động sáng tạo, cần rèn luyện tốt các phẩm chất, đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” – đó là chìa khóa để mở cửa, tiếp cận và khai thác những gì thuộc về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả nhất. Bởi vì, bên cạnh sự quyết tâm, phụ nữ cần phải có tri thức, có trí tuệ, đạo đức, đòi hỏi vì vậy chúng ta cần phải tự trau dồi, học tập, rèn luyện để có thể tự ứng dụng những công nghệ mới, hiện đại trong công việc, trong cuộc sống một cách dễ dàng, đồng thời có thể đón nhận những cái mới từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách tự tin và không bỡ ngỡ.


           Thứ ba, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần thích ứng nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ thông tin sẽ không có chỗ cho sự chần chừ, do dự của mỗi chúng ta. Đảng ta khẳng định “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” và hệ thống Hội của chúng ta cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện” – đó là hướng đi đúng, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần cố gắng, nỗ lực, ứng dụng được những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và được xem như một tiêu chí để khẳng định vai trò của phụ nữ đối với xã hội, với đất nước.

          Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mạnh mẽ và có sự ảnh hưởng rất lớn đến các mặt đời sống của xã hội, trong đó có tác động trực tiếp đến phụ nữ. Để dần thích ứng với sự tác động này, thời gian qua, Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước đi cơ bản nhằm giúp cho công tác Hội được thuận lợi hơn, giúp cho hội viên, phụ nữ dần tiếp cận được công nghệ thông tin. Đó là thực hiện chương trình Đào tạo trực tuyến giúp cho hội viên, phụ nữ tự học tập nâng cao trình độ, kiến thức, xây dựng cho hội viên, phụ nữ nền tri thức cơ bản. Đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội nhằm giúp cho hội viên, phụ nữ vừa được tiếp cận với những công nghệ “thông minh”, vừa được tiếp cận những thông tin tuyên truyền một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Đó là việc thực hiện quản lý hoạt động Hội và quản lý hội viên phụ nữ qua hệ thống phần mềm, đã giúp cho hoạt động Hội phát triển theo hướng “công nghệ” và giúp cho cán bộ Hội tiếp cận, ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc. Đó là việc giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, những lo toan đời thường của hội viên, phụ nữ thông qua kênh hộp thư điện tử trên fanpage và website của Hội, đã giúp cho chị em giải tỏa được phần nào những khó khăn, lo lắng, lựa chọn hướng đi đúng cho chính mình, biết được cách xây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình và có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Và còn nhiều, còn nhiều nữa những bước đi, những cách làm của Hội LHPN thành phố và cả hệ thống Hội của thành phố nhằm hướng đến việc thích ứng với môi trường “công nghiệp 4.0” và hướng đến xây dựng Thành phố thông minh.


           
            Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là cơ hội để các cấp Hội và cá nhân mỗi phụ nữ chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình cùng với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Hiểu rõ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhận thức đúng về trách nhiệm của tổ chức Hội, của phụ nữ, của công dân Việt Nam trong thời đại ngày nay, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ ý thức chọn cho mình hướng phấn đấu, học tập, rèn luyện đúng đắn để có thể đóng góp năng lực và sức mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển thành phố Hồ Chí Minh./.
 
Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan