Tài liệu tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CƯỚP TÀI SẢN CỦA TÀI XẾ "XE ÔM CÔNG NGHỆ"

24/01/2019

Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ án cướp tài sản mà bị hại là tài xế hành nghề “xe ôm công nghệ”. Với thủ đoạn gian xảo, tính chất chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh, các đối tượng đã dụ dẫn tài xế đến những nơi vắng, tối, sau đó sử dụng hung khí, vũ khí đã chuẩn bị từ trước để tấn công, đe dọa tấn công hoặc giết tài xế hòng cướp đi xe máy, điện thoại, tiền và tài sản khác của tài xế

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/01/2019

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Xem thêm >>

Tài liệu tuyên truyền: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018 - 2023

19/09/2018

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", khẳng định quyết tâm của cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tê...

Xem thêm >>