HƯỚNG DẪN: Cách đăng ký mới và theo dõi, tương tác với các phương tiện truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25/04/2018

Tài liệu hướng dẫn đính kèm Công văn số 1643/HPN-BTG ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn đăng ký, theo dõi, tương tác trên các phương tiện truyền thông của Hội LHPN TP.HCM.

Xem thêm >>

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8)

01/08/2017

Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Xem thêm >>