KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8)

01/08/2017

Ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Xem thêm >>

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

10/05/2017

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là các bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác giải quyết, khắc phục sự cố môi trường biển gây chết bất thường ở hải sản tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng.

Xem thêm >>