TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

08/06/2022

Khi công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là người nộp hồ sơ) có nhu cầu đề nghị Cơ quan chức năng giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn thì phải đăng ký tài khoản (đối với các trường hợp chưa có tài khoản). Sau khi (1)đăng ký tài khoản thì thực hiện (2)đăng nhập, chọn (3)thủ tục, (4)nộp hồ sơ.

Xem thêm >>

Đề cương tuyên truyền 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5

28/04/2021

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ...phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động; mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra với quy mô ngày càng lớn.

Xem thêm >>