Đề cương tuyên truyền: TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

21/08/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của Nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố vẫn ổn định và có những điểm sáng đáng ghi nhận, làm tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm

Xem thêm >>

Tài liệu SHHV: HỎI - ĐÁP VỀ CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

19/08/2020

Những năm gần đây tình hình thiên tai ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên tập nội dung trọng tâm trong Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương dưới dạng tài liệu Hỏi - Đáp cụ thể

Xem thêm >>