[Tài liệu] ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

19/04/2019

Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965 Bác viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang, do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xem thêm >>

[Tài liệu] ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2019)

01/04/2019

Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Tuy là kế hoạch nằm ngoài dự kiến ban đầu của Kế hoạch Nava của Pháp và Mỹ, nhưng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã liên tiếp cho tăng cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Địch đã cho tập trung ở đây 16.200 quân

Xem thêm >>

Tài liệu tuyên truyền: PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CƯỚP TÀI SẢN CỦA TÀI XẾ "XE ÔM CÔNG NGHỆ"

24/01/2019

Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ án cướp tài sản mà bị hại là tài xế hành nghề “xe ôm công nghệ”. Với thủ đoạn gian xảo, tính chất chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh, các đối tượng đã dụ dẫn tài xế đến những nơi vắng, tối, sau đó sử dụng hung khí, vũ khí đã chuẩn bị từ trước để tấn công, đe dọa tấn công hoặc giết tài xế hòng cướp đi xe máy, điện thoại, tiền và tài sản khác của tài xế

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/01/2019

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Xem thêm >>

Tài liệu tuyên truyền: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018 - 2023

19/09/2018

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", khẳng định quyết tâm của cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tê...

Xem thêm >>