[Tài liệu tuyên truyền] KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH AHLLVTND NGUYỄN THỊ ĐỊNH (15/3/1920 - 15/3/2020)

21/02/2020

Thiếu tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia hoạt động cách mạng năm 1936 khi vừa tròn 16 tuổi, hai năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Bích, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre. Khi bà mới sinh con 3 ngày, mật thám đến nhà vây bắt ông Bích. Ông bị kết án 5 năm tù, bị đày biệt xứ rồi hy sinh tại Côn Đảo.

Xem thêm >>

[Đề cương tuyên truyền] KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

18/02/2020

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo.

Xem thêm >>

[Tài liệu] KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

02/01/2020

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc thực hiện chính sách: bên trong tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài gia tăng các hoạt động xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm đời sống nhân dân lao động trên thế giới trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Xem thêm >>

[Đề cương tuyên truyền] KỶ NIỆM 60 NĂM ĐỘI QUÂN TÓC DÀI (17/1/1960 - 17/1/2020)

02/01/2020

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiệp định Giơnevơ ngày 20/7/1954 công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam. Đất nước ta tạm thời chia làm 2 miền: miền Bắc hoàn toàn độc lập, miền Nam tạm thời còn chính quyền miền Nam, sau 2 năm sẽ có hội nghị hiệp thương để tổng tuyển cử tự do, thống nhất nước nhà.

Xem thêm >>

Quá trình thành lập Hội LHPN Việt Nam

17/10/2019

Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ; Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, ngay từ những năm 1930 một số tổ chức phụ nữ đã hình thành như Phụ nữ Liên Hiệp Hội (1930), Phụ nữ Giải Phóng (1930- 1931), Phụ nữ Dân chủ (1936-1939), Phụ nữ phản đế (1939-1941), Đoàn Phụ nữ cứu quốc (6.1941). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức phụ nữ này là hạt nhân nòng cốt trong việc vận động phụ nữ tham gia tích cực và góp phần vào thắng lợi của cách mạng.

Xem thêm >>