Chi tiết tin

Hội LHPN TPHCM tham dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam Chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”


            Hội nghị tổ chức vào sáng ngày 15/10/2022, tại trụ sở Chính phủ và 62 điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Trụ sở Chính phủ có sự tham dự Đ/c Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng; cơ quan của Quốc hội; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, các cơ quan Đoàn thể Trung ương; Hội LHPN Việt Nam và thành phố Hà Nội. Tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự và chủ trì có Đ/c Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Đ/c Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, cùng với sự tham dự hơn 80 đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp và đại diện phụ nữ các hộ hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại
          Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác Hội Phụ nữ trong thới gian tới; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cổ vũ nỗ lực và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam, trong đó có phụ nữ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với các đại biểu nữ.
Bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thủ Đức đại diện trao đổi, đề xuất Chính phủ quan tâm lực lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách làm việc ở phường, xã, thị trấn tại Thành phố thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
      Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành đối thoại với đại diện phụ nữ cả nước về 3 nhóm nội chung chính:
        (1) Phụ nữ với phát triển kinh tế với nội dung cụ thể về cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực như công nghệ, vốn,…
        (2) Phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới tập trung vào các nội dung như công tác đào tạo nghề cho lao động nữ ở nông thôn; hỗ trợ tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ; các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu về tỷ lệ cán bộ nữ,...
          (3) Phụ nữ và thế hệ tương lai với nội dung về chính sách thai sản cho phụ nữ; xây dựng môi trường sống an toàn, phát triển toàn diện cho trẻ em; chương trình giáo dục làm cha mẹ; việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; quản lý hiệu quả thông tin trên mạng xã hội,…
       Tại hội nghị đối thoại, với 12 ý kiến từ các cấp Hội của 63 tỉnh thành được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ ngành quan tâm trả lời và ghi nhận; Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 01 nội dung do bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thủ Đức đại diện trao đổi, đề xuất Chính phủ quan tâm lực lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách làm việc ở phường, xã, thị trấn tại Thành phố thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách tối đa 14 người đang tạo nhiều áp lực và khó khăn với địa phương có quy mô dân số cao, kiêm thêm nhiều việc, nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng; Chính phủ nghiên cứu có giải pháp, cơ chế đặc thù quan tâm, khích lệ lực lượng cán bộ không chuyên trách tại địa phương an tâm công tác góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan