Chi tiết tin

Hưởng ứng Tháng hành động || VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI & PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI • NĂM 2022


🧡 ||•15/11 - 15/12•|| 🧡
            Với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, từ 15/11 - 15/12 năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung:
 
               🧡 Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
                🧡 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”.
               🧡 Phát động chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức.
              🧡 Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp trên địa bàn Thành phố về công tác vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
               🧡 Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••🧡
HÃY LÊN TIẾNG • HÀNH ĐỘNG • TỐ CÁO
HÀNH VI BẠO LỰC, XÂM HẠI
ĐỐI VỚI PHỤ NỮ & TRẺ EM
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 #metoo #Binhdanggioi #pntphcm 🧡

Ban Tuyên giáo
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan