TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHXH

26/09/2017

 Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội theo định hướng của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm >>