Chi tiết tin

Từ ngày 01/01/2018, thành phố Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

         Đó là nội dung Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX thống nhất thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua.
         Theo đó, từ ngày 01/01/2018, nâng mức khoán hỗ trợ hoạt động của khu phố, ấp từ 1.500.000 đồng/tháng lên mức 2.500.000 đồng/tháng; mỗi tổ dân phố, tổ nhân dân là 200.000 đồng/tháng đối với người làm công tác tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân.
        Nghị quyết này được ban hành sẽ thay thế, bãi bỏ nội dung quy định mức khoán hỗ trợ kinh phí hàng tháng đối với khu phố, ấp tại khoản 3.1, Điều 1, Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 11/9/2014 của HĐND TP.
Phương Trà
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan