Chi tiết tin

Từ ngày 01/01/2018, TP.HCM có mức thu lệ phí mới đối với việc đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố

           Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
           Theo đó, người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu mới và sẽ do Công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn trực tiếp thu, cụ thể:
 
TT Nội dung thu lệ phí Mức thu tại
Quận Huyện
1.     Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 10.000 5.000
2.      Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân. 15.000 8.000
3.       Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp do cơ quan Công an làm sai phải sửa lại; điều chỉnh số CMND tỉnh sang số CMND thành phố và các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú). 5.000 3.000
4.       Gia hạn tạm trú. 10.000 5.000

         Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định đối tượng miễn thu lệ phí gồm: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh. Không có trường hợp giảm
         Toàn bộ số thu lệ phí đăng ký cư trú nộp về ngân sách nhà nước và việc kê khai, thu, nộp, quyết toán lệ phí thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Phương Trà
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan