Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5

Địa chỉ:             118 Ngô Quyền, phường 8 quận 5
Điện thoại:       8 557 519
Chủ tịch:         Chị Trần Thị Thu Hương   
Phó Chủ tịch:   Chị Võ Thị Thanh Thúy
                      Chị Đoàn Diệu Tâm

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Phụ nữ Trung tâm TMDV An Đông
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bàu Sen  

      - BCH Hội Phụ nữ Thương xá Đồng Khánh
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Xã tây

      - BCH Hội Phụ nữ chợ Kim Biên
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phùng Hưng

      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hoà Bình
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hà Tôn Quyền

      - BCH Hội Phụ nữ chợ Tân Thành
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Cao Đạt

      - BCH Hội Phụ nữ chợ Trần Chánh Chiếu
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Thời Trung  

      - BCH Hội Phụ nữ chợ Vật liệu xây dựng 
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận 5
      - BCH Hội Phụ nữ Công An quận 5

Tổng số chi hội Phụ nữ:                      100
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                        823 
Tổng số hội viên:                           32.201 
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:    44.88
Ý kiến bạn đọc

Em muốn tham gia hội phụ nữ thì như thế nào? Em hộ khẩu phường 15 quận 5

Lâm phượng thanh - 10/03/18 10:22
Tin liên quan