Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức

Địa chỉ: 36 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
Điện thoại: 8 961 077

Chủ tịch: Chị  Đoàn thị Xuân Nữ
Phó Chủ tịch: 
   - Chị Đoàn Thị Thanh Hương 
     
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Chiểu
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Đông
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Trung 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Xuân
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Tây
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thọ 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Chiểu
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tam Bình
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tam Phú
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Bình Phước
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Bình Chánh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Thọ
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Thủ Đức
      - BCH Hội Phụ nữ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận Thủ Đức

Tổng số chi hội Phụ nữ:                         74
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                         804
Tổng số hội viên:                             39.375             
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:     62.144
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan