Chi tiết tin

Hội Phụ Nữ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  291 Cách mạng Tháng 8 – phường 12 quận 10
Điện thoại: 38634481

Chủ tịch:                             Chị Lê Thị NGọc Bích
Phó Chủ tịch Thường trực: Chị Nguyễn Thị Phương Thu
Phó chủ tịch:      

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc: 6
     - Chi hội quận số
     - Chi hội quận chữ
     - Chi hội công ty Minh Thành
     - Chi hội cơ quan Bộ chỉ huy
     - Chi hội trường Thiếu sinh quân
     - Chi hội địa đạo Củ Chi

Tổng số tổ hội phụ nữ:  13
Tổng số hội viên:        161
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan