BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP NHIỆM KỲ IV

09/09/2016

Để đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết 8 Trung Ương Đảng, kịp thời trẻ hoá đội ngũ cán bộ Hội cấp Thành Phố, tác động tích cực vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Thành Hội quyết định kết thúc sớm nhiệm kỳ IV, tổ chức Đại hội phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ V.

Xem thêm >>