Chi tiết tin

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Từ Tháng 3/2020 đến nay
ĐỖ THỊ CHÁNH
Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
LÂM THỊ NGỌC HOA
Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
TRẦN THỊ HUYỀN THANH
Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật tháng 3/2020
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan