Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam

28/12/2016

Dịp này, hai đơn vị đã trao đổi và nhất trí thông qua định hướng phối hợp thực hiện năm 2017 và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 gồm các nội dung như: tổ chức 10 chuyên đề về kỹ năng hòa nhập đô thi; kỹ năng sống trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội LHPN Thành phố, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc; kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân,…

Xem thêm >>