Tân Bình || Hội thao khỏe - đẹp

03/03/2024

Sáng ngày 03/3/2024 Hội LHPN quận Tân Bình phối hợp Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận tổ chức hội thao “Nữ công nhân, viên chức, lao động Tân Bình Khỏe – Đẹp” năm 2024.

Xem thêm >>