Chi tiết tin

Thông báo 367/TB-BTV ngày 01/3/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM sau khi làm việc tại các đơn vị làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan