Chi tiết tin

Thành Hội: Phối hợp triển khai và ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2017

       Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường B – hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, đại diên lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị trong Khối Thi đua 18 gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

      Hội nghị đã thông qua Dự thảo Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động, dự thảo Chương trình hoạt động và nội dung giao ước thi đua năm 2017 của Khối; thảo luận đề ra các giải pháp tổ chức tốt phong trào thi đua của Khối trong năm; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017.
        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Danh – Phó Trưởng phòng Phong trào, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố đánh giá cao hoạt động phối hợp của các đơn vị trong Khối; các nội dung, nhiệm vụ đề ra thực hiện trong năm 2017 của Khối đều gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đồng thời, đề nghị Khối cần nghiên cứu tổ chức, triển khai những hoạt động mang hiệu quả chung cho Khối, có thể áp dụng triển khai, nhân rộng trên toàn Thành phố trong thời gian tới.
 
Thanh Vân
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan