Chi tiết tin

QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI HỘI KHU PHỐ, ẤP

QUY TRÌNH THỦ TỤC

THÀNH LẬP CHI HỘI PHỤ NỮ KHU PHỐ, ẤP

 

1/ Hồ sơ đề nghị thành lập Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp)

- Công văn đề nghị thành lập Chi Hội.

- Danh sách dự kiến nhân sự chỉ định Ban Chấp hành lâm thời (bao gồm cả dự kiến chức danh chủ chốt).

- Danh sách hội viên phụ nữ.

- Dự thảo Chương trình hoạt động năm của Chi Hội.     

Hồ sơ làm thành 03 bộ, 01 bộ gửi Cấp ủy địa phương, 01 bộ gửi Hội LHPN phường/xã/thị trấn và 01 bộ lưu giữ.

2/ Quyết định thành lập Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp)

Ban Thường vụ Hội LHPN phường/xã/thị trấn trong thời hạn 7 ngày làm việc, căn cứ hồ sơ đề nghị ra các quyết định sau:

- Quyết định thành lập Chi Hội.

- Quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, các chức danh chủ chốt.

- Quyết định công nhận hội viên.

3/ Tổ chức Lễ ra mắt Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp)

- Văn nghệ chào mừng (nếu có).

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu của Lãnh đạo Hội LHPN phường/xã/thị trấn về kế hoạch, báo cáo quá trình chuẩn bị thành lập Chi Hội.

- Công bố Quyết định thành lập Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp); Quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời; Quyết định công nhận hội viên; Trao Quyết định thành lập Chi Hội Phụ nữ và chỉ định Ban Chấp hành Chi Hội Phụ nữ lâm thời.

- Ra mắt Ban Chấp hành chi Hội Phụ nữ lâm thời.

- Đại diện Ban Chấp hành chi Hội Phụ nữ lâm thời phát biểu nhận nhiệm vụ, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, trình bày dự thảo phương hướng hoạt động năm và điều hành thảo luận của hội viên.

- Phát biểu của lãnh đạo.

- Đại diện Ban Chấp hành chi Hội Phụ nữ lâm thời tiếp thu ý kiến.

- Bế mạc buổi Lễ.

4/ Tổ chức các hoạt động và thực hiện các công tác sau Lễ ra mắt Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp)

- Ban Chấp hành Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp) có trách nhiệm hoàn chỉnh, ban hành Quy chế hoạt động.

- Ban Chấp hành Chi Hội Phụ nữ khu phố (ấp) có trách nhiệm tổ chức Hội nghị bầu Ban Chấp hành chính thức sau 1 năm hoạt động và tùy tình hình đặc điểm từng địa phương.

- Tập huấn cán bộ Hội.

- Tuyên truyền về Điều lệ Hội, quyền và nghĩa vụ của hội viên.

- Tổ chức các hoạt động trong phương hướng, kế hoạch hoạt động năm Chi Hội đề ra./.
Đính kèm file Dự thảo Quy chế Hoạt động Chi Hội Phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc

Có ai có mẫu công văn đề nghị thành lập hội phụ nữ k ạ ?

Dinh cúc - 10/10/20 05:34
Tin liên quan