Chi tiết tin

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017

         Từ 15/4 đến 15/5/2017, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017”  với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” được Thành phố triển khai, sẽ thực hiện tại 03 cấp (thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn).
          Theo đó, Thành phố sẽ thành lập đoàn liên ngành để giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân quận, huyện trong đợt triển khai và kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
         Để hưởng ứng có hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, các cấp Hội tăng cường công tác truyền thông và tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát quy trình chế biến, nuôi trồng tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống, ban quản lý chợ, góp phần đưa thực phẩm sạch đến người tiêu dùng.
Phương Trà
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan