Chi tiết tin

HƯỞNG ỨNG THÀNH HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI & PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI (14/11/2020-15/12/2020)


       Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, thông điệp này cũng là một định hướng đối với công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em trong 4 năm qua.
       Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15-11 đến 15-12 hằng năm trên phạm vi toàn quốc và hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, thông qua đó sẽ tạo nên đợt cao điểm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới.
        Nhiều vụ bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được các phương tiện thông tin đại chúng và người dân phản ánh. Nhiều phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực đã dũng cảm lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực. Nhiều thủ phạm gây bạo lực đã bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm, thể hiện tính răn đe của pháp luật. Các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới đã được thành lập và từng bước phát triển…
        Bản thân phụ nữ và trẻ em phải có tiếng nói của mình; khi phát hiện hãy mạnh dạn lên tiếng, phản đối tình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới ở gia đình, khu dân cư, ở cộng đồng. Chủ động hơn nữa trong việc chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề bạo lực; đồng thời càng phải được trang bị các kiến thực, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em.
        Thông qua Tháng hành động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, từ đó thay đổi nhận thức, hành vi trong mỗi người dân, nhất là thay đổi những quan niệm lạc hậu, những định kiến giới và hành vi bạo lực trên cơ sở giới. Có giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện Luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
         Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội hãy nói không với bạo lực phụ nữ và trẻ em; hãy tích cực hành động ngăn chặn và lên tiếng tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bất bình đẳng giới; tất cả phụ nữ và trẻ em gái cần xóa bỏ mặc cảm, tự ti bản thân, tự mình phấn đấu trong học tập, lao động, tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình; phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi xâm hại, hãy mạnh mẽ lên tiếng khi bị phân biệt đối xử, xâm hại, bạo lực. Hãy hành động vì một Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.
         Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”,  Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 14/11 - 15/12, là sự khởi động của chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, khẳng định mạnh mẽ sự cam kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và mọi người dân cùng chủ động chung tay phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong việc thực hiện bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, với thông điệp "Lắng nghe, chia sẻ, lên tiếng, chung tay, hành động để chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái", góp phần chấm dứt mọi hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Lắng nghe
Chia sẻ
Lên tiếng
Hành động

Nói không với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.

Thanh Loan
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan