Chi tiết tin

Hội thảo tham vấn ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


           Luật Đất đai là một trong những đạo luật lớn, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hoạt động và cuộc sống mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Chính vì vậy việc sửa đổi Luật Đất đai cần có sự tham gia góp ý của nhiều ngành, nhiều cấp, đại biểu của Nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong lĩnh vực đất đai. Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sáng ngày 16/02/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
          Chủ trì hội thảo là đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tham dự Hội thảo có Ban Chính sách - Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân Thành phố đại diện lãnh đạo Phòng pháp chế Sở tài nguyên và Môi trường; Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố; Khoa Nhà nước và Pháp luật Học viện cán bộ Thành phố; các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố; Ban thường vụ Hội LHPN Thành phố; Thường trực phụ trách nhiệm vụ Chính sách - Luật pháp Hội LHPN thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện và Hội Phụ nữ LLVT Thành phố; Đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
           Tại Hội thảo các đại biểu tham gia 10 lượt phát biểu xoay quanh các nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về bỏ đối tượng là “hộ gia đình” sử dụng đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; giá đất, bảng giá đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; đề xuất kiến nghị lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật, các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất… Ngoài ra, có 19 đơn vị trên địa bàn Thành phố tham gia gửi bài góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.
           Kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo cơ bản thống nhất Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở Ban soạn thảo có tiếp thu, sửa đổi qua 02 lần góp ý theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đồng thời đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội tiếp tục quan tâm thêm quyền của phụ nữ và trẻ em trên dự thảo Luật; quan tâm vấn đề bình đẳng giới trong Luật và vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc giám sát, góp ý các dự thảo Luật.
Ngọc Ý
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan