Chi tiết tin

HỘI NGHỊ GIAO BAN NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP NĂM 2024


              Sáng ngày 21/02/2024, Hội LHPN Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban nhiệm vụ Chính sách – Luật pháp năm 2024 và tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện bình đẳng giới.
              Hội nghị đã được giới thiệu các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ như: Thông tri số 24-TT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Thành ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội theo tinh thần Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Đề án 06 “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy … đồng thời triển khai Quy định về Quy trình Hội LHPN các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em (theo Quyết định 2605/QĐ - ĐCT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam).
              Hội LHPN Thành phố tiếp tục tổ chức 04 Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở tại 4 cụm (thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình và huyện Nhà Bè) nhằm giúp các chị chủ động, tự tin trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ Chính sách – Luật pháp, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế tại địa phương.
Bích Dung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan