Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận

Địa chỉ: 40 A Nguyễn Văn Trỗi- phường 15- quận Phú Nhuận.
Điện thoại: 8 440 386 – 8 475 728

Chủ tịch: Chị: Võ Thị Thanh Nga
Phó Chủ tịch: Chị Lê Thị Thanh Thảo
Phó Chủ tịch: 
                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phú Nhuận, 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Trần Hữu Trang, 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Đình Chiểu
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận Phú Nhuận

Tổng số chi hội Phụ nữ:                               62           
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                               805 
Tổng số hội viên:                                  33.529            
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:          53.788 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan