Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh

Địa chỉ:  76 –78 Hoàng Hoa Thám, phường 7 quận Bình Thạnh
Điện thoại: 35510578

Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh  
    
Phó Chủ tịch: Chị Phan Thị Liên
Phó Chủ tịch: Chị Võ Phúc Hạ   

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc: 

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 21 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 22
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 24
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 25
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 26
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 27
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 28
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bà Chiểu
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Thị Nghè
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Bình Thạnh

Tổng số chi hội Phụ nữ:                            90        
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                         1.461
Tổng số hội viên:                               53.789   
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:       86.931
Ý kiến bạn đọc

Cho e hỏi em muốn gia nhập hội phụ nữ ở quận bình thạnh bà chiểu ạ

- 13/03/19 01:18

Xin Cho em số điện thoại của hội phụ nữ phường 25 bình thạnh. Em tên Lâm thị hạnh Sn 1969 hiện Cư ngụ tại số 635 Điện Biên Phủ phường 25binh thạnh.

Lâm thị hạnh 1969 - 20/05/18 03:18
Tin liên quan