Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận 2

Địa chỉ:          249 Lương Đình Của, Phường An Phú, Quận 2 
Điện thoại:     37 437 338

Chủ tịch:        Chị Nguyễn Thị Nga
Phó Chủ tịch: Chị  Nguyễn Thi Thanh Thủy

Phó Chủ tịch:   Chị Võ Thi Thanh Phượng    
                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Lợi
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trưng Đông
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trưng Tây
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường  An Phú 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thảo Điền
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Khánh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình An 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khánh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủ Thiêm
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lợi Đông  
      - BCH Hội Phụ nữ chợ An Khánh 
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận 2
Tổng số chi hội Phụ nữ:                       46  
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                       489
Tổng số hội viên:                           20.372             
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:   30.031 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan