Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh huyện Nhà Bè

Địa chỉ:  18 Nguyễn Bình, ấp 1 xã phú Xuân
Điện thoại: 37828885

Chủ tịch: Chị Lê Thị Kim An
Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Lệ Hằng
Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa
                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Phước
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thới
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Đức
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Kiển
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Lộc
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuân
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị Trấn
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Thị Trấn
      - BCH Hội Phụ nữ Công an huyện Nhà Bè

Tổng số chi hội Phụ nữ:                                32           
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                                361
Tổng số hội viên:                                    15.466  
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:            21.169
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan