Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh huyện Cần Giờ

Địa chỉ:  Đường Lương Văn Nho, ấp Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh
Điện thoại: 8 740 226 – 8 740 902
Chủ tịch: Chị Hồ Thị Ái            
Phó Chủ tịch:     Chị Trần Thị Ngọc Hân
Phó Chủ tịch:     Chị Nguyễn Thị Ngọc THúy

Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc: 

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cần Thạnh
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hòa
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh An
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lý Nhơn
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thới Đông
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thôn Hiệp
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh
      - BCH Hội Phụ nữ Công an huyện Cần Giờ

Tổng số chi hội Phụ nữ:                              33            
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                              427
Tổng số hội viên:                                  12.122 
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:          17.995
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan