Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 10

Địa chỉ: 139 Bắc Hải, phường 14, quận 10
Điện thoại: 9 272 080
Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Phó Chủ tịch: Chị Trần Thị Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy
                       
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Nguyễn Tri Phương  
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận 10

Tổng số chi hội Phụ nữ:                              100
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                               974
Tổng số hội viên:                                  52.422                         

 

Ý kiến bạn đọc

Nhờ Hôi phu nữ quân 10 nói chung và BBH phu nữ phường 2 quân 10 nói riêng can thiêp dùm về vấn đề vì pham luật hôn nhân gia đình Chị Linh số nhà 003 lô L chung cư Ngô Giá Tư hiên đang câp bồ với chồng tui tên Lê Tấn Tài tài xế công ty Hoàng Long có trụ sơ ở 149 NGUYỄN VĂN CỪ phường 2 quân 5 Trong thời gian qua 2 người này có mối quan hê nam nữ vì pham vào luât hôn nhân và giá đinh( ngoai tình) Xin BCHphu nữ phường 2 quân 10 tiếp cân để nắm rỏ tình hình và có nhã ý khuyên cần chi Linh để thức tỉnh chi này ạ

Trần Thi Bạch Vân - 24/03/23 12:00
Tin liên quan