Chi tiết tin

Hội LHPN TPHCM triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022


             Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về công tác tuyên tuyển, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ. Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường Hội LHPN Thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 cho cán bộ Hội LHPN các cấp trên địa bàn Thành phố nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ phong trào Hội LHPN Thành phố; Thường trực, cán bộ phụ trách nhiệm vụ Chính sách - Luật pháp của Hội LHPN thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, Thường trực Hội LHPN phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị.
             Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh tham gia báo cáo tại Hội nghị và lưu ý một số nội dung sau:
             Một số điểm mới trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Mở rộng phạm vi công khai thông tin ở cấp xã; Đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; Mở rộng dân chủ trực tiếp, vấn đề nhân dân bàn, quyết định, việc đề xuất sáng kiến của nhân dân; Quyết định của cộng đồng dân cư; trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân, ý kiến của đối tượng chịu tác động; Trình tự, thủ tục Nhân dân kiểm tra, giám sát.
             Một số điểm mới trong việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị: Bổ sung các hình thức công khai thông tin, lấy ý kiến TB qua hệ thống thông tin nội bộ, đăng trên cổng thông tin; Bổ sung nội dung người đứng đầu phải công khai; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn, quyết định; Quy định theo hướng có sự phân biệt giữa nội dung và hình thức, trình tự, thủ tục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra giám sát.
             Bổ sung 07 hình thức công khai công thông tin: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử; Gửi văn bản đến công dân; Hội nghị trao đổi, đối thoại; Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí; thông báo đến tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể; Mạng viễn thông, mạng xã hội hợp pháp; Các hình thức khác.
                                                                                                                                                                                               Ngọc Ý
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan