Chi tiết tin

HỘI LHPN TPHCM TẬP HUẤN NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP NĂM 2024


             Từ ngày 21/02/2024 đến ngày 01/3/2024, Hội LHPN Thành phố tổ chức 05 lớp tập huấn cho 360 cán bộ Hội các cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới năm 2024.
             Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Thông tri số 24-TT/TU ngày 19/5/2023 của Thành ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Đề án số 06, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời triển khai Quy định về Quy trình Hội LHPN các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em (theo Quyết định 2605/QĐ-ĐCT ngày 31/8/2023 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam).
             Công tác tập huấn được Hội LHPN Thành phố chú trọng thực hiện ngay từ đầu năm nhằm giúp cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ Hội cơ sở mới nhận nhiệm vụ tiếp cận, nắm bắt các văn bản là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện bình đẳng giới, góp phần phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của phụ nữ, bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em tại địa phương.
Bích Dung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan