Tập thể đề cử Giải thưởng NTĐ - Lần 6/2019: CLB Nữ Nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh

25/11/2019

Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TP. HCM là một trong những mô hình tập hợp giới nữ của Hội LHPN Thành phố với mục đích hoạt động nhằm tạo cơ hội giao tiếp có tính chất giới giữa các nữ nghệ sĩ với tổ chức Hội LHPN Việt Nam, góp phần cùng Hội LHPN TP. HCM tạo điều kiện để các nữ nghệ sĩ tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ công chúng và tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, thông qua các hình thức: tuyên truyền, quảng bá, sáng tác, biểu diễn, kết hợp vận động tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng, đặc biệt là mô hình truyền dạy lớp dân ca và ca khúc cách mạng.

Xem thêm >>