Chi tiết tin

CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TP.HCM LẦN THỨ XI


          Căn cứ Kế hoạch số 595/KH-BTV ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lựa chọn biểu trưng phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng nhận diện chính thức cho Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

          - Thông qua cuộc thi, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thiết kế biểu trưng chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

          - Giới thiệu đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân Thành phố về vai trò và những đóng góp thiết thực của phụ nữ thành phố, của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hơn 45 năm đất nước hòa bình, đổi mới, phát triển.

2. Yêu cầu:

         - Cuộc thi phải tổ chức thiết thực, hiệu quả; được triển khai rộng khắp, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là trong nữ thanh niên chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật.

         - Tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng; mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác; biểu trưng thể hiện rõ tinh thần, mục tiêu, phát triển tổ chức Hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, đổi mới của cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

          1. Đối tượng: Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành trong cả nước, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề đều có thể tham gia cuộc thi. Khuyến khích các họa sĩ thiết kế, sinh viên, học sinh thành phố tham gia dự thi.

2. Nội dung:Tác phẩm phải thể hiện được:

           - Tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững” của phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2026;

             - Tinh thần, mục tiêu và sự phát triển của tổ chức Hội;

           - Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

3. Hình thức:

Tác phẩm phải đảm bảo có các thành phần sau:

            - Logo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (là logo chuẩn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát hành), tải logo tại đường dẫn https://bit.ly/3sxv4sZ.

           - Thể hiện rõ về kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh: lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Yêu cầu kỹ thuật, trình bày:

           - Mẫu thiết kế được thể hiện dưới dạng đồ họa máy tính, trên mặt giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) chi tiết đơn giản, không quá 04 màu; khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

             - Tác phẩm dự thi phải được trình bày 01 mẫu lớn màu, kích cỡ 15cm nằm chính giữa trang giấy; 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu thu nhỏ đen trắng, kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy.

             - Tác phẩm phải gửi kèm bảng thuyết minh về ý nghĩa của biểu trưng, không quá 300 từ, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, Font chữ Times New Roman, size chữ 14.

             - Đảm bảo tính năng sử dụng: làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày triển khai Kế hoạch đến hết ngày 18/7/2021 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa điểm gửi hồ sơ dự thi:

            - Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh (Lầu 1, số 32 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

            - Địa chỉ email: tklogo.dnpntphcm@gmail.com

3. Hồ sơ dự thi, gồm có:

             - Bản vẽ biểu trưng trên giấy A4 không ghi tên, không có ký hiệu riêng, mặt sau bản vẽ ghi mã số tự chọn (gồm 5 chữ số).

             - Bản thuyết minh có ghi mã số tự chọn.

            - Bao thư đựng hồ sơ dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bên ngoài ghi mã số tự chọn).

             - Phiếu đăng ký dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được điền đầy đủ thông tin liên lạc của tác giả (hoặc nhóm tác giả):

 Họ và tên thí sinh (hoặc người đại diện):

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ email:

Địa chỉ facebook (nếu có):

Số điện thoại liên lạc:

Số điện thoại Zalo (nếu có):

       + Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi với tên của tất cả thành viên trong nhóm và tên Trưởng nhóm (người đại diện). Trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải do một nhóm sáng tác thì giải thưởng cho tác phẩm (nếu có) là giải thưởng cho cả nhóm (giá trị giải thưởng tính theo tác phẩm như đã công bố và chỉ được tặng 01 Giấy khen).
     
       + Mỗi tác giả (nhóm tác giả) có thể gửi không quá 03 tác phẩm dự thi. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

       * Lưu ý: Mã số tự chọn phải thống nhất giữa bản vẽ, bản thuyết minh, bao thư đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự thi. Đối với việc gửi qua email, thí sinh phải tạo thư mục (folder) gồm đầy đủ các file nội dung yêu cầu của Hồ sơ dự thi.

IV. QUY ĐỊNH, BAN GIÁM KHẢO, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Quy định chung:

            - Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, dân tộc.

            - Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến bản quyền.

            - Trên cơ sở chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn biểu trưng chính thức cho Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

            - Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; có thể chỉnh sửa tác phẩm dự thi cho phù hợp với chủ đề của Đại hội để tuyên truyền, quảng bá trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào.

            - Tác phẩm đã gửi dự thi không được hoàn trả lại.

           - Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

             - Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

2. Ban Giám khảo, gồm đại diện:

- Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng + Giấy khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh + Biểu trưng cuộc thi.

- 01 giải Nhì: 2.500.000 đồng + Giấy khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh + Biểu trưng cuộc thi.

- 01 giải Ba: 1.500.000 đồng + Giấy khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh + Biểu trưng cuộc thi.

- 08 giải Khuyến khích: 700.000 đồng/giải + Giấy khen Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh + Biểu trưng cuộc thi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
           Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Trà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại (028)39.349.661 (số nội bộ 11) hoặc di động 0902.031.501

 

Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan