Chi tiết tin

GSPNQT 2022 || Chị NGUYỄN THỊ NGỌC LINH [Quận 6]


HỘI THI  THIẾT KẾ INFOGRAPHIC GIỚI THIỆU GƯƠNG SÁNG PHỤ NỮ QUANH TÔI - NĂM 2022
Đơn vị: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 6
Giới thiệu Gương điển hình: NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, Quận 6
 
Bài & thiết kế: Hội LHPN Quận 6
 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan