Chi tiết tin

Ý nghĩa của Logo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

      
      Năm 1952, Họa sĩ Lê Nguyên Lợi là sinh viên khóa kháng chiến, trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Theo yêu cầu của Hội, ông được thầy hiệu trưởng Tô Ngọc Vân giao việc vẽ mẫu Logo (Biểu tượng) của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
      Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trong thời kỳ quyết liệt, đấu tranh cho mục đích cuối cùng là hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Logo (Biểu tượng) làm sao phải vẽ cho đẹp, phải thể hiện được hết tính chất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng và của phụ nữ Việt Nam nói chung.
      Suy nghĩ mãi, cuối cùng ông chọn hình tượng chim bồ câu ngậm cành nguyệt quế đang tung cánh bên hình đất nước Việt Nam trên nền là quả địa cầu thể hiện khát vọng tự do, yêu chuộng hòa bình, vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng nhưng mạnh mẽ, ngoan cường của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Quốc tế và mơ ước về một thế giới hòa bình.
      Mẫu Logo (Biểu tượng) được thầy hiệu trưởng Tô Ngọc Vân duyệt và ít ngày sau, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trả lời đã chấp nhận mẫu đó. Gần 60 năm quan, Logo đã trở nên quen thuộc, trở thành biểu trưng và gắn liền với những chặng đường phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
                                                                                              Sách hướng dẫn sử dụng Logo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ý kiến bạn đọc

theo bộ nhận diện mới của Hội từ năm 2020, logo đã sửa thành hình chim bồ câu ngậm cành nguyệt quế 9 lá thay vì 7 lá rồi. Hội TP sửa lại nhé http://hoilhpn.org.vn/documents/253622/2533655/VWU+Logo+300px+2020+transparent.png/0987a76a-9f1e-40df-a410-6166e2203e9e?t=1611135404707

Hồ Khánh Lê - 20/01/21 04:40
Tin liên quan