Chi tiết tin

Văn phòng - Tổng hợp Hội LHPN TPHCM


Chánh Văn phòng
 
NGUYỄN THÚY HẰNG
Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM
Phó Chánh Văn phòng - Bà ƯNG THỊ ĐOAN TRANG - UV.BCH Hội LHPN TPHCM (Phụ trách công tác Tổng hợp)
- Bà PHẠM THỊ KIM BẠCH - UV.BCH Hội LHPN TPHCM (Phụ trách Quản trị cơ quan)
Điện thoại * Chánh Văn phòng:  (028) 39346666 (Số nội bộ: 17)
* Quản trị - Văn thư: (028) 39346666 (Số nội bộ: 19 & 20)
* Tổng hợp:              (028) 39346666 (Số nội bộ: 21)
Fax (028) 39346662
Email hlhpn@tphcm.gov.vn hoặc phunuhcmc@vnn.vn 

        1. CHỨC NĂNG: Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ; công tác thi đua – khen thưởng; quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện về tài chính, quản trị, hành chính của cơ quan Thành Hội; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.
        2. NHIỆM VỤ

         ► Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

           ► Hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, giới thiệu và nhân điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực.

           ► Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương, xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

           ► Theo dõi, tham mưu các hoạt động quản lý Nhà tưởng niệm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Rành.

           ► Theo dõi báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan Hội LHPN Thành phố.

           ► Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, phối hợp với các Ban tổng hợp số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

           ► Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội.

           ► Tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và quản lý tài sản của cơ quan Thành Hội, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường  vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố./.

Cập nhật tháng 6/2018.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan