Chi tiết tin

Tổng kết hoạt động Khối thi đua 18 năm 2023


             Chiều ngày 11/12/2023, Khối thi đua 18 (gồm UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khối thi đua năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024. Với sự tham dự của các đ/c lãnh đạo các đơn vị: đ/c Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua; đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố; đ/c Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, Khối phó Khối Thi đua; đ/c Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đ/c Ngô Minh Hải - Phó Bí Thư Thường trực Thành Đoàn; cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban, cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối Thi đua 18.
             Năm 2023, Khối thi đua đã tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động của Khối, phong trào thi đua bám sát yêu cầu của Thành phố cũng như nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, đảm bảo thực hiện 8 nội dung giao ước thi đua của Khối, 58 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Các đơn vị trong Khối đã phát huy tính đoàn kết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu, các hoạt động đã đề ra trong năm và làm tốt công tác an sinh xã hội.
             Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của Khối năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Thông qua kết quả đánh giá, chấm điểm, bình xét thi đua của các đơn vị thành viên. Các đơn vị cùng đổi thảo luận góp ý và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn các chương trình hoạt động của Khối trong năm 2024. 
             Các đơn vị đã bình chọn, suy tôn đơn vị tiêu biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Cờ Thi đua Thành phố và đề xuất cờ thi đua Chính phủ đối với Hội LHPN Thành phố; 05 đơn vị còn lại đề nghị UBND Thành phố tặng Bằng khen; Bình bầu Khối trưởng năm 2024 là Liên đoàn Lao động Thành phố; Khối phó là UB.MTTQ Việt Nam Thành phố.
Bình bầu Khối trưởng năm 2024.
             Đ/c Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu và điều chỉnh bổ sung phương hướng hoạt động năm 2024 và trao cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua 18 năm 2024 cho LĐLĐ Thành phố.
                                                                                Đoan Trang
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan