Bình Tân: Tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội

08/05/2017

Buổi tập huấn sẽ giúp cán bộ Hội phát huy vai trò chủ động của Hội Phụ nữ cơ sở trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Xem thêm >>

Quận 2: Ký kết thi đua năm 2017

08/05/2017

Một số nội dung trọng tâm sau: Xây dựng, sửa chữa 01 căn nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn quận; tổ chức chương trình về nguồn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên…

Xem thêm >>

Quận 6: Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội - Hội Liên hiệp phụ nữ quận và triển khai chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2017

05/05/2017

Việc ký kết được thực hiện giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm Xã hội Quận 6 góp phần tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa 2 đơn vị cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người tham gia bảo hiểm.

Xem thêm >>